สรุปกระแสของโลก Digital Agency จาก SoDA Report 2014

Screen Shot 2557-04-19 at 9.40.07 PM

SoDA หรือ Society of Digital Agency  เป็นเหมือนสมาคมของคนในอุตสาหกรรม Digital Agency หรือในเมืองไทยก็มีสมาคม DAAT  โดย SoDA นี้จะเป็นแหล่งพบปะของคนในอุตสาหกรรม Digital และแลกเปลี่ยนข้อมูล ความเคลื่อนไหวของโลก เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจนี้เติบโตไปด้วยกัน

และในทุก ๆ ปี ทาง SoDA นั้นจะทำการรวบรวมการสำรวจทั้งฝั่งลูกค้า (Clients) และ ฝั่ง Agency เองพบว่ามีข้อมูลหลาย ๆ ส่วนหน้าสนใจเช่นกัน

(more…)

© 2019 A MarketPress.com Theme