Shake Shack เบอร์เกอร์ร้านใน Park จนกลายเป็นธุรกิจอาหารมูลค่าพันล้านดอลล์

ในปี 2000 ที่ Madison Square Park ใน New York นั้นกำลังมีโครงการปรับปรุง ซึ่งมีผู้อำนวยการโครงการชื่อ Danny Meyer เป็นผู้ปรับปรุง เค้าได้ปรับปรุงสวนสาธารณะนี้ให้เป็นพื้นที่ชุมชน และมีส่วนแสดงนิทรรศการกับร้านค้าต่าง ๆ กลางใจสวนสาธารณะ ซึ่งมีร้าน Hot Dog เป็นร้านแรกในสวนนั้น

(more…)

© 2020 A MarketPress.com Theme