สรุปกระแสของโลก Digital Agency จาก SoDA Report 2014

Screen Shot 2557-04-19 at 9.40.07 PM

SoDA หรือ Society of Digital Agency  เป็นเหมือนสมาคมของคนในอุตสาหกรรม Digital Agency หรือในเมืองไทยก็มีสมาคม DAAT  โดย SoDA นี้จะเป็นแหล่งพบปะของคนในอุตสาหกรรม Digital และแลกเปลี่ยนข้อมูล ความเคลื่อนไหวของโลก เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจนี้เติบโตไปด้วยกัน

และในทุก ๆ ปี ทาง SoDA นั้นจะทำการรวบรวมการสำรวจทั้งฝั่งลูกค้า (Clients) และ ฝั่ง Agency เองพบว่ามีข้อมูลหลาย ๆ ส่วนหน้าสนใจเช่นกัน

Continue reading สรุปกระแสของโลก Digital Agency จาก SoDA Report 2014

ทำยังไงให้การตลาดของคุณนั้นได้ผล

Screen Shot 2557-04-14 at 12.47.02 PM

ในยุคที่โลกของเรานั้นเป็นหนึ่งเดียวกับโลกเทคโนโลยี และกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันนั้น โลกของเรานั้นแคบลงผ่านเทคโนโลยี คนหลาย ๆ คนจากที่เคยเป็นผู้เสพและรับสื่อ หรือโดนยัดเยียดสื่อ ก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ผลิตสื่อเอง เราสามารถเลือกเสพสื่อและปฏิสัมพันธ์ความชอบ ความไม่ชอบนั้นได้ นี่เป็นการมาถึงในยุคที่นักการตลาดและนักโฆษณาต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ และเป็นโอกาสอันดีที่เราสามารถเจาะความคิดของคนได้และรู้ว่าคนนั้นมองแบรนด์หรือสินค้าของเราได้เช่นกัน

Continue reading ทำยังไงให้การตลาดของคุณนั้นได้ผล