อภิธานศัพท์ Adtech ที่ควรรู้ไว้เพื่อเข้าใจเวลานำเสนอสื่อออนไลน์

นี้จะเป็นการรวบรวมศัพท์ที่น่าสนใจที่ใช้กับ AdTech ซึ่งเป็นอตุสาหกรรมสื่อโฆษณาที่กำลังเป็นเทรนด์ในขณะนี้ ซึ่งถ้าคุณสนใจก็ควรจะต้องศึกษาไว้ เพื่อให้สามารถสื่อสารและรู้ทันการนำเสนอของเอเจนซี่ต่าง ๆ ได้

display-advertising-technology-landscape_502919a4078a7

 1. Ad Exchange : เป็น Online Marketplace ของนักการตลาดในการซื้อและขาย inventory ของโฆษณาออนไลน์ ส่วนใหญ่จะเป็นระบบ Realtime auctions ในการซื้อขายกัน
 2. Ad Fraud : กระบวนการปั่น View โดยการใช้ bot หรือหุ่นยนต์ Botnet เพื่อปั่น Click โฆษณาหรือ Drive Traffic เข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อปั่นยอดโฆษณาที่จะได้
 3. Ad Network : บริษัทที่เป็นตัวกลางระหว่างนักลงโฆษณาและผู้ผลิตเนื้อหา ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อและขายสื่อโฆษณาต่าง ๆ
 4. Ad Server : บริษัทที่ใช้เทคโนโลยีในการป้อนโฆษณาที่ซื้อและขายกัน พร้อมวัดผลให้พร้อมกัน ๆ ว่ามีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร
 5. Agency Trading Desk: หน่วยงานภายใน Agency ที่ทำหน้าซื้อโฆษณาด้วยการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ
 6. Audience Extension : บางทีเรียก “look-alike modelling,”  กระบวนการการจัด Segment ของกลุ่มเป้าหมายที่รู้จักและกลุ่มคนจากการใช้ข้อมูลที่มีคุณลักษณะที่คล้ายกัน
 7. Behavioral Targeting: การ target กลุ่มเป้าหมายจากพฤติกรรมการค้นหาหรือเว็บไซต์ที่ได้เข้าไป
 8. Cookie: ข้อมูลที่ฝังลงไปใน Browser ผู้ใช้เพื่อทำการติดตามว่าเข้าเว็บไซต์ใดบ้าง
 9. Data-Management Platform (DMP) : บริษัทที่มีเทคโนโลยีในการเก็บและแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลให้ตามที่นักการตลาดต้องการ
 10. Deal ID: เป็นกลุ่ม code เล็ก ๆ ที่เป็นข้อตกลงระหว่างนักโฆษณาและผู้ผลิตเนื้อหา เพื่อให้นักโฆษณาสามารถเข้าไปดู inventory ของผู้ผลิตเนื้อหาได้
 11. Demand-Side Platform (DSP): บริษัทที่มีเทคโนโลยีให้คนซื้อสื่อโฆษณาสามารถซื้อสื่อโฆษณาได้ ผ่านการ Bid หรือ RTB ต่าง ๆ
 12. Supply-Side Platform (SSP): เป็นบริษัท Adtech ที่ทำงานกับ Publisher ในการขายโฆษณาให้ผู้ผลิตสื่อเหล่านี้ในราคาที่ดีที่สุด
 13. First-Party Data: คือข้อมูลที่บริษัทนั้นจัดเก็บโดยตรง
 14. Second-Party Data: เป็นข้อมูลที่บริษัทได้มาจากบริษัทที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อขายให้เป็นข้อมูลในการซื้อสื่อโฆษณา
 15. Third-Party Data: เป็นการเก็บข้อมูลทางอ้อม หรือรวบรวมมาจากแหล่งต่าง เพื่อนำขายให้คนซื้อสื่อโฆษณาเพื่อทำการโฆษณาต่อไป
 16. Geotargeting : การ target กลุ่มเป้าหมายจากพื้นที่ที่อยู่ จาก Cellsite ของมือถือ, GPS ของมือถือ หรือรหัสไปรษณีย์ต่าง ๆ
 17. Hashing: การที่บริษัท 2 บริษัทนั้นเอาข้อมูลของทั้ง 2 บริษัทมาจับคู่กัน โดยไม่ต้องเข้าไป access ในแต่ละบริษัทตรงกันข้ามกัน
 18. In-Stream : กระบวนการที่โฆษณานั้นจะปรากฏอยู่ใน Content นั้น ๆ
 19. Pixel: เป็น code เล็ก ๆ ที่จะเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์ ที่จะทำให้บริษัทนั้นรู้ว่า cookies ใดที่ถูกใส่ไว้ใน Browser ผู้ใช้แล้วและใส่ cookies ใหม่อื่นเข้าไปแทน
 20. Programmatic Direct: กระบวนการสื่อโฆษณาโดยตรงระหว่างนักโฆษณาและผู้ผลิตเนื้อหา ผ่านระบบการซื้อโฆษณาอัตโนมัติ
 21. Programmatic Reserved หรือ Programmatic Premium : ระบบการซื้อโฆษณาอัตโนมัติที่เปิดให้นักโฆษณาซื้อพิเศษเท่านั้น
 22. Programmatic Non-Reserved: ระบบการซื้อสื่อแบบอัตโนมัติแบบทั่วไป ที่สามรถให้คนซื้อสื่อมาแย่งกันซื้อผ่านการประมูล
 23. Real-Time Bidding (RTB): ระบบการซื้อขายของโฆษณาที่ทำผ่านคอมพิวเตอร์ในการประมูลสื่ออย่าง Realtime
 24. Retargeting : กระบวนการแสดงโฆษณาให้คนที่เคยเข้ามาเว็บไซต์แล้ว ออกไปยังเว็บไซต์อื่น จะให้เห็นโฆษณาจากเว็บก่อนหน้านั้น
 25. Unique-User/Device ID: การจำแนกอุปกรณ์หรือผู้ใช้ เพื่อให้รู้ว่าเป็นคนเดียวกัน หรือเครื่องเดียว จนกว่าเครื่องนั้นจะถูก reset หรือผู้ใช้นั้นลบบัญชีตัวเอง
 26. Viewability: วิธีการวัดโฆษณาเพื่อให้แน่ใจว่าครึ่งหนึ่งของภาพโฆษณานั้นปรากฏบนหน้าจออุปกรณ์นั้น ๆ อย่างน้อย 1-2 วินาที ซึ่งนี้จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่แทน impression
 27. VTR (View-Through Rate): วิธีการวัดว่ามีคนกี่คนนั้นดูโฆษณาและเข้าไปดูเว็บไซต์หรือ Landing Page ของโฆษณานั้นต่อ
 28. CTR (Click-Through Rate):วิธีการวัดว่ามีคนกดโฆษณาและเข้าไปดูเว็บไซต์หรือ Landing Page ของโฆษณานั้นต่อกี่คน
 29. Instant Replay : กระบวนการที่โฆษณานั้นเล่นอัตโนมัติหลังจากเล่นจบทันที
 30. Post Click Conversions : คือการวัด Conversion หลังจากคนดูโฆษณานั้นกดที่ creative โฆษณา
 31. Dwell : คือจำนวนเวลาที่คนดูโฆษณาใช้เวลาเป็นจำนวนวินาทีในการปฏิสัมพันธ์กับโฆษณานั้น ๆ (วัดว่าสนใจโฆษณาหรือไม่)
 32. Interaction Rate : คือจำนวนครั้งที่คนปฏิสัมพันธ์กับโฆษณา (วัดว่าสนใจโฆษณามากน้อยแค่ไหน)
 33. Expansion Rate : คือสัดส่วนระหว่าง  ad expansions/ad impression

นี่เป็นตัวอย่างศัพท์ที่ควรรู้ไว้ในตอนนี้ และยังมีศัพท์มากมายในเรื่อง Digital Analytics ต่าง ๆ อีกมากมาย ใครกำลังสนใจเรื่อง AdTech ก็ควรศึกษาไว้นะครับ

© 2019 A MarketPress.com Theme

%d bloggers like this: